ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

กำหนดรอบเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมัน อย่างไรให้เหมาะสม

รอบการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันหมายถึง ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มน้ำมันในแต่ละครั้ง สวนปาล์มน้ำมันแต่ละพื้นที่จะมีความถี่ของรอบการเก็บเกี่ยวต่างกัน บางพื้นที่อาจเก็บเกี่ยว 15 หรือ 20 วัน/ครั้ง ขึ้นกับปริมาณผลผลิตทะลาย

 

ในช่วงที่มีผลผลิตปริมาณมากรอบการเก็บเกี่ยวจะถี่ขึ้น และเมื่อปริมาณผลผลิตลดลงรอบการเก็บเกี่ยวจะห่าง หรืออาจพูดได้ว่า รอบการเก็บเกี่ยวจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล บางพื้นที่มีปัจจัยเอื้อต่อการผลิต ทั้งปริมาณน้ำ ปริมาณแสงแดด ปริมาณธาตุอาหารสมบูรณ์ผลผลิตทะลายจะมีปริมาณมาก ความสุกของทะลายจะสุกติดต่อกัน 


ถ้าเกษตรกรกำหนดรอบความถี่ห่างเกินไป จะส่งผลให้เสียเวลาเก็บลูกร่วงในปริมาณมาก หรือในช่วงที่ผลผลิตน้อย หากรอบการเก็บเกี่ยวถี่ไป ผู้เก็บเกี่ยวจะเสียเวลาในการเก็บเกี่ยวมากขึ้น แต่ได้ผลผลิตต่ำ ดังนั้นเกษตรกรเจ้าของสวนสามารถกำหนดรอบได้ตามความเหมาะสมของปริมาณผลผลิตทะลาย

 

ที่มา : เอกสารนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน ลิงก์ : https://bit.ly/3hjXXpf

 

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม