ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

พื้นที่น้ำเค็ม/น้ำกร่อย ปลูกปาล์มได้หรือไม่


Facebook Fanpage : Univanich Oil Palm Seeds ได้รับคำถามจาก คุณพงศ์ปกรณ์ เรืองเกิด ที่สอบถามเข้ามาทางคอมเมนท์ว่า 
ถ้าที่น้ำเค็มท่วมถึง ความเค็มประมาณน้ำกร่อย ปลูกปาล์มได้ไหมครับ”

 

เป็นอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจและมีผู้ที่สนใจอยากจะปลูกปาล์มน้ำมันสอบถามเข้ามามากมาย เพราะเท่าที่สังเกตปีหลังๆ มานี้มีผู้สนใจปลูกปาล์มมากขึ้น และที่น่าสนใจคือทั้งเกษตรกรมือเก่า/ใหม่หันมาให้ความสนใจเรื่องทฤษฎีหรือองค์ความรู้ทางวิชาการมากขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีของวงการและคนปาล์มน้ำมัน

 

มาถึงเรื่องการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ดินเค็มนั้น คุณไพรวัลย์ โต๊ะดำ ผู้จัดการศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันยูนิวานิช ได้แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

 

พื้นที่น้ำเค็มที่มีน้ำท่วมถึง : หากเป็นพื้นที่น้ำเค็มท่วมถึงแม้จะมีลักษณะน้ำขึ้น-ลงอย่างต่อเนื่อง นั่นหมายความว่ามีการเติมความเค็มเข้ามาในพื้นที่ตลอดเวลาจึงไม่สามารถแก้ไขให้ความเค็มหายไปอย่างถาวรได้ ความเค็มในดินนี้จะทำให้ต้นปาล์มน้ำมันไม่เจริญเติบโตและให้ผลผลิตไม่เต็มที่ พื้นที่ลักษณะนี้ไม่แนะนำให้ปลูกปาล์มน้ำมัน อาจจะไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นที่ทนดินเค็มได้มากกว่า เช่น ต้นมะพร้าว เป็นต้น

 

พื้นที่ที่เคยเป็นดินเค็มมาก่อน หรือเคยมีน้ำเค็มท่วมมาก่อนแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำเค็มเข้าถึงแล้ว : ยกตัวอย่างเช่น นากุ้งร้าง สามารถปรับพื้นที่และขุดร่องน้ำเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและระบายน้ำออกในดูฝน เมื่อควบคุมน้ำเค็มไม่ให้เข้าสวนและระบายน้ำออกได้ความเค็มก็จะค่อยๆ ถูกชะล้างออกไปจนดินมีความเค็มน้อยลง ดังนั้นเมื่อต้องการปลูกปาล์มน้ำมันที่เป็นพื้นที่ที่เคยเป็นดินเค็มมาก่อนควรมีการขุดยกร่องและทำคันล้อมเพื่อควบคุมระดับน้ำภายในสวนไม่ให้น้ำเค็มเข้ามาท่วมในสวนปาล์ม

 

จากนั้นควรปรับสภาพดินให้มีค่า pH เหมาะสม หรือใช้แร่ยิปซัมช่วยในการปรับสภาพดิน ลดความเค็ม ในส่วนนี้เกษตรกรต้องปรึกษากับกรมพัฒนาที่ดินเพราะต้องวัดปริมาณความเค็มของดินและคำนวณปริมาณที่ต้องใช้ต่อพื้นที่นั้นๆ จะทำให้การเจริญเติบโตของต้นปาล์มก็จะดีขึ้น

 

👉ดูคลิปวิดีโอ : พื้นที่น้ำเค็ม/น้ำกร่อยปลูกปาล์มได้หรือไม่

 คอลัมน์ ไขปัญหาปาล์มน้ำมันกับยูนิวานิช เป็นบทความพิเศษจาก บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้มีข้อสงสัยหรือปัญหาเรื่องการทำสวนปาล์มน้ำมัน สอบถามได้ที่ Facebook Page : Univanichoilpalmseeds

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม