ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

แนวทางการ “กำจัดปลวก” ในสวนปาล์มน้ำมัน


ปัญหาเรื่อง ปลวกในสวนปาล์ม ชาวสวนอาจจะจะคิดว่าไม่สร้างผลกระทบต่อผลผลิตมากนัก แต่ถ้าปล่อยให้ปลวกสร้างรังใหญ่ขึ้น ปลวกอาจจะกัดกินทำลายรากปาล์ม หรือทำให้การเก็บเกี่ยวยุ่งยากขึ้น ทางที่ดีควรป้องกันและกำจัดกันแต่เนิ่นๆ โดยมีแนวทางหลายวิธี ทั้งแบบใช้เคมี และเชื้อจุลินทรีย์

 

วิธีป้องกันกำจัดปลวกด้วยวิธีกลและสารเคมี

ป้องกันกำจัดด้วย วิธีกล ทำได้โดยทำลายจอมปลวก ขุดและจับนางพญาทำลายเพื่อตัดวงจร

ป้องกันกำจัดด้วย สารเคมี โดยใช้สารเคมี ฟิโพรนิล (fipronil) พ่นหรือโรยสารเคมี คำแนะนำการใช้ ฟิโพรนิล (5% เอสซี) อัตราส่วน 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ราดอัตราส่วน 3-5 ลิตรต่อจอมปลวก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของจอมปลวก


วิธีกำจัดปลวกด้วย ชื้อเมธาไรเซียม (Metarhizium anisopliae) หรือเชื้อราเขียว เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีการนำมาใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชหลายชนิด โดยเข้าสู่ร่างกายแมลงทางผิวหนัง หรือช่องว่างของลำตัว จากนั้นจะสร้างเอนไซม์เพื่อช่วยย่อยผนังลำตัวบางส่วน และงอกสปอร์แทงผ่านลำตัวเข้าไปเจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณขึ้น ทำให้แมลงเกิดโรคตายในที่สุด

 

คุณสมบัติที่ดีของเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม

1. เลี้ยงขยายได้ง่าย สามารถเลี้ยงได้บนเมล็ดธัญพืช และอาหารเทียม

2. มีความคงทนในสภาพแวดล้อมสูง สามารถมีชีวิตอยู่ในดินได้ข้ามปี โดยไม่มีอันตรายต่อไส้เดือน สัตว์ต่าง ๆ

3. ใช้ได้ง่าย การผสมน้ำฉีดพ่น หรือคลุกผสมเชื้อสดลงในดิน หรือแพร่กระจายได้ง่าย โดยปลิวไปกับลม หรือติดไปกับคน สัตว์ หรือแมลงต่างๆ

.

วิธีการใช้หัวเชื้อราเมธาไรเซียมในการกำจัดปลวกและแมลง

ผสมน้ำ 20 ลิตร ในถังผสมสารจับใบสำหรับชีวภัณฑ์ 4-6 ซีซี กวนให้เข้ากันตักเชื้อเทลงไป 50 กรัม กวนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง เทน้ำใสๆหรือเทผ่านกรองเข้าไปในถังฉีดพ่นส่วนกากก้นถังเททิ้งไป กวนอีกครั้งฉีดพ่นได้ทันที อาจจะฉีดพ่นซ้ำ 2-3 ครั้ง เพื่อให้เชื้อมีประสิทธิภาพมากขึ้น

.

แหล่งข้อมูล

ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร

http://www.killbugcenter.com/article/21

http://www.mitrpholmodernfarm.com/

http://www.pmc07.doae.go.th/.../metarhizium-anisopliae/

 

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม