ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางศรีสะเกษ เปิดการประมูลยางเพื่อช่วยสมาชิกขายยางราคาที่สูงขึ้น


กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางชุมชนดู่ ตั้งอยู่ที่ ม.13 ต.ดู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ  เปิดการประมูลยางก้อนถ้วยของสมาชิกในกลุ่มจำนวน 138 ราย และเกษตรกรชาวสวนยางใกล้เคียง ทางชุมชนดู่มีการรวมยาง 3ครั้งต่อเดือน

 

สำหรับราคาประมูลยางพาราก้อนถ้วยค้างคืนมีการยื่นซองประมูลจำนวน 5 ราย โดยมี ร้านมีมาลัย เจ้พลอย รุ่งเรืองยางพารา ร้านพรศิริ พ่อค้าสำโรงทาบ โดยในครั้งนี้สมาชิกได้ราคาประมลสูงสุดคือ 26บาท เจ้พลอย ให้สูงกว่าอีก 4 ราย ที่เข้าประมูล น้ำหนักยางที่รวบรวมได้วันนี้ 5004 กก.

 

นายทวี สีสัน ประธานกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางชุมชนดู่ ยังเชิญชวนให้เกษตรกรชาวสวนยางที่อยู่ใกล้เคียง นำยางก้อนถ้วยมาขายได้ที่กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางชุมชนดู่ต้องเป็นยาง 4-6 มีด ใช้กรดฟอร์มิกในการจับตัวยางเท่านั่น ไม่มีสิ่งแปลกปลอมปนในถ้วยยางเด็ดขาด จะรวบรวมยางก้อนถ้วยทุกวันพุธ เวลา 08.00น. - 18.00น. และยังฝากสมาชิกในกลุ่มในรักษาคุณภาพเปอร์เซ็นต์ยาง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประมูล จะได้ราคาที่เป็นธรรมกับทางกลุ่ม

 

กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางชุมชนดู่ ภายใต้การกำกับดูแลของการยางแห่งประเทศ จังหวัดศรีสะเกษ ประมูลยางพาราก้อนถ้วยค้างคืน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถขายยางพาราได้ในราคาที่สูงขึ้น

 

ที่มา : สำนักข่าวปรมประชาสัมพันธ์

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม