ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

วิธีเลี้ยงวัวในสวนปาล์มอย่างไร ไม่ให้ต้นปาล์มเสียหาย ได้ประโยชน์หลายทาง

คำถามเรื่องการเลี้ยงวัวในสวนปาล์มน้ำมันทำได้หรือไม่ มักจะเป็นประจำในกลุ่มผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ซึ่งคำตอบหรือความเห็นก็มีหลากหลาย ทั้งเลี้ยงได้และไม่สมควรเลี้ยง


แน่นอนว่าคำตอบที่ดีที่สุด คือ ไม่ควรเลี้ยง เพราะวัวอาจจะสร้างความเสียหาย กับต้นปาล์ม ทั้งทางด้านการเจริญเติบโต และปริมาณผลผลิต


แต่หากจะถามต่อว่า ถ้าอยากจะเลี้ยงวัวในสวนปาล์มน้ำมันล่ะ เพื่อประโยชน์ในการกำจัดหญ้า ผลพลอยได้จากธาตุอาหารมูลวัว และรายได้จากมูลค่าว่า เป็นต้น พอจะมีวีธีควบคุมหรือจัดการอย่างไร ไม่ให้วัวสร้างผลเสียต่อสวนปาล์มหรือไม่


ข้อมูลต่อไปนี้ ถือเป็นแนวทางในการเลี้ยงวัวในสวนปาล์ม ให้ได้ประโยชน์เสริมกันทั้ง 2 ทาง

.

ข้อดีของการเลี้ยงวัวในสวนปาล์ม

  • วัวจะทำหน้าที่เหมือนเครื่องตัดหญ้า ช่วยกำจัดวัชพืชในสวนปาล์มได้อย่างดี จึงช่วยลดต้นทุนและแรงงานในการกำจัดหญ้าในสวนปาล์มได้ดี
  • มูลวัว ถือเป็นปุ๋ยคอกสำหรับบำรุงดิน และเสริมธาตุอาหารให้กับสวนปาล์ม
  • ช่วยต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงวัว ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการจำหน่ายวัว เป็นแนวทางหนึ่งในการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน

สำหรับเลี้ยงวัวในสวนปาล์มเล็กยังไม่ให้ผลผลิต ไม่ควรเลี้ยงวัวแบบปล่อยอิสระในสวนปาล์ม จำเป็นต้องผูกล่ามไว้ระหว่างแถวปาล์ม เพื่อป้องกันไม่ให้วัวกัดกินใบหรือเยียบทำลายต้นปาล์ม ซึ่งวัวจะช่วยกำจัดวัชพืชในสวนปาล์มได้อย่างดี และมูลว่ายังช่วยเพิ่มปุ๋ยคอกให้กับดินอีกด้วย ที่สำคัญควรเลี้ยงวัวในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้วัวมีพื้นที่เพียงพอในการหากิน และไม่สร้างผลกระทบกับสวนปาล์มมากเกินไป


ส่วนสวนปาล์มใหญ่ที่ให้ผลผลิตแล้ว ไม่ควรเลี้ยงวัวปล่อยในสวนปาล์ม โดยผูกล่ามไว้ระหว่างแถวปาล์ม และควรเลี้ยงวัวในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้วัวมีพื้นที่เพียงพอในการหากิน และไม่สร้างผลกระทบกับสวนปาล์มมากเกินไป


ข้อควรระวังในการเลี้ยงวัวในสวนปาล์มน้ำมัน ได้แก่ การเลี้ยงวัวแบบปล่อยอิสระ จะสร้างผลกระทบกับต้นปาล์ม โดยเฉพาะปาล์มเล็กยังไม่ให้ผลผลิต อีกทั้งหากเลี้ยงปริมาณมากเกินไป วัวอาจถ่ายมูลและปัสสาวะในสวนปาล์ม ทำให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค

 

ส่วนปัญหาเรื่องวัวอาจเหยียบย่ำดินและรากอ่อนซึ่งเป็นรากหาอาหารของต้นปาล์มน้ำมัน ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นปาล์ม เป็นเรื่องที่ควรพิจารณาและระมัดระวัง เพราะรากอ่อนของต้นปาล์มน้ำมันทำหน้าที่หาอาหารและน้ำ หากถูกเหยียบย่ำอาจเสียหายหรือตายได้ ซึ่งจะทำให้ต้นปาล์มได้รับอาหารและน้ำไม่เพียงพอ ส่งผลให้การเจริญเติบโตและผลผลิต 

วัวกินใบปาล์มน้ำมันเสียหาย ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต

นอกจากนี้ การเลี้ยงวัวปริมาณมากเกินไป การเหยียบย่ำของวัวอาจทำให้ดินแน่นขึ้น ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการระบายน้ำและอากาศในดิน ทำให้ต้นปาล์มได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ ส่งผลให้การเจริญเติบโตช้าลง 


อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของการเหยียบย่ำของวัวต่อต้นปาล์มน้ำมันนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น น้ำหนักของวัว ปริมาณวัวที่เลี้ยง การจัดการสวนปาล์มน้ำมัน เป็นต้น

 

ดังนั้นหากต้องการเลี้ยงวัวในสวนปาล์มน้ำมัน ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด และควรหมั่นตรวจสอบความเสียหายของต้นปาล์มน้ำมัน หากพบความเสียหาย ควรรีบแก้ไขโดยเร็ว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตของต้นปาล์มน้ำมัน

 

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม