ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

เตือนสวนปาล์ม เฝ้าระวังโรค “กาโนเดอร์ม่า”

เกษตรจังหวัดกระบี่ เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรค โคนลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน (โรคกาโนเดอร์ม่า)

ระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในจังหวัดกระบี่ พบว่าในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่มีอายุมากกว่า 20 ปี มีการเข้าทำลายของโรคโคนลำต้นเน่า และเริ่มระบาดมากกับต้นปาล์มน้ำมันอายุ 10 - 15 ปี (ระบาดในต้นที่อายุน้อยลงเรื่อยๆ)

โรคโคนลำต้นเน่ามีสาเหตุมาจากเชื้อรา Ganoderma (กาโนเดอร์ม่า) โดยเชื้อราจะเข้าทำลายที่รากเข้าสู่โคนต้น หากมีการเข้าทำลายประมาณครึ่งหนึ่งของลำต้น จะแสดงอาการให้เห็นทางใบ การเน่ามีผลทำให้ไปบล็อกทางลำเลียงอาหารและน้ำในต้นพืช ทำให้อาการเหมือนกับอาการขาดน้ำ และขาดธาตุอาหารของพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ จึงขอแจ้งให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงปาล์มน้ำมันและเฝ้าระวังการระบาดของโรค 
อาการภายนอกที่พบ คือ ใบมีสีซีดจางกว่าปกติ ทางแก่ล่างจะหักพับทิ้งตัวห้อยลงรอบ ๆ ลำต้น ซึ่งจะเร็วหรือช้าขึ้นกับฤดูกาล ทางยอดที่ยังไม่คลี่มีจำนวนมากกว่าปกติ ในขณะเดียวกันภายในลำต้นปาล์มน้ำมันถูกทำลายไปถึงร้อยละ 50 ต้น จะตายภายใน 2 - 3 ปี โดยต้นจะหัก หรือล้มลง

โรคนี้ทำให้เกิดการเน่าแห้งของเนื้อเยื่อที่ฐานของต้น เมื่อตัดต้นเป็นโรคตามขวางจะเห็นเนื้อเยื่อบริเวณที่เน่าเป็นสีน้ำตาลอ่อน มีแถบสีน้ำตาลเข้มรูปร่างไม่แน่นอนเกิดสลับกันอยู่ และที่ขอบแผลมีบริเวณสีเหลืองใสกั้นระหว่างส่วนที่เป็นโรคและส่วนที่ผิดปกติ รากมีลักษณะกรอบ เนื้อเยื่อภายในแห้งเป็นผง

ดังนั้น เพื่อป้องกันการระบาดของโรคที่จะเกิดขึ้น จึงขอแนะนำดังนี้ ในการเตรียมพื้นที่ปลูกปาล์มใหม่ให้กำจัดซากต้นปาล์มเก่าและทำความสะอาดเพื่อป้องกันกำจัดเชื้อเห็ดที่ติดอยู่กับซากพืช และพื้นที่ควรจัดการให้มีการระบายน้ำให้ดี ซึ่งวิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้ 
1.อย่าเคลื่อนย้ายต้นปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคผ่านไปในแปลงปาล์มน้ำมัน
2.ขุดร่อง หรือคู รอบบริเวณต้นปาล์มน้ำมันที่เป็นโรคเพื่อป้องกันการสัมผัสของราก

3.ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าเพื่อควบคุมโรคพืช
3.1 ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า 1 กิโลกรัม ผสมกับรำละเอียด 4 - 10 กิโลกรัม และปุ๋ยอินทรีย์ 50 – 100 กิโลกรัม
- รองก้นหลุมอัตรา 100 กรัม/หลุมตามขนาดของหลุมปลูก
- หว่านในแปลงปลูก หรือรอบทรงพุ่มในอัตรา 3 – 6 กิโลกรัม/ต้น
3.2 ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 20 - 100 ลิตร กรองเอาเฉพาะน้ำนำไปฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันโรคในส่วนบนของต้นปาล์มน้ำมัน
3.3 ตรวจสอบต้นที่เป็นโรคโดยใช้ไม้เคาะลำต้นปาล์มน้ำมันเพื่อฟังเสียงในบริเวณที่ถูกทำลาย ถากส่วนที่เป็นโรคออก ใช้เชื้อไตรโคเดอร์ม่า 1 กิโลกรัม น้ำ 2 ลิตร ดินฝุ่นแดง 1 กิโลกรัม ผสมเข้ากันทาบนรอยแผลที่ถาก
- Advertisement -

4.ถากส่วนที่เป็นโรคออก ใช้สารเคมี เช่น ไทแรม ทาบนรอยแผลที่ถาก เพื่อป้องกันการเข้าทำลายซ้ำจากเชื้ออื่น ๆ
5.กำจัดต้นที่เป็นโรคออกจากแปลงโดยการขุดเผาทำลาย
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน
ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


- Advertisement -
ลงโฆษณา โทร 08-6335-2703

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม