ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

เทคนิค ตัดแต่งทางใบปาล์มและสร้างกองทาง สวนปาล์มขนาดใหญ่ (สวนไทยอุตสาหกรรม)

การตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมันเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของสวนปาล์มน้ำมันที่มีความจำเป็นเพราะมีผลกับการได้รับแสงเพื่อสร้างผลผลิตของต้นปาล์มน้ำมัน

 

คุณปิยะพงษ์ อมรพันธ์ ผู้จัดการสวนไทยอุตสาหกรรม บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ ให้ข้อมูลว่า 


การตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมัน รวมถึงการตัดทางใบที่แห้งตาย เป็นส่วนเกินออกจากต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาทรงพุ่ม รักษาทางใบให้อยู่ในทรงพุ่มที่เหมาะสม ให้ทางใบอื่นๆ ได้รับแสงเพื่อสังเคราะห์แสงได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังทำให้ง่ายต่อการมองเห็นทะลายที่อยู่บนต้น และยังสะดวกในการเข้าไปเก็บเกี่ยวด้วย

 

วิธีการตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมันของสวนไทยอุตสาหกรรมนั้นแนะนำให้เหลือทางใบรองทะลายไว้ล่างสุด 1-2 ชั้น หากทางใบที่รองรับทะลายที่มีมากกว่า 2 ชั้น ให้ตัดทางใบล่างสุดออก

 

ทุกครั้งที่มีการตัดแต่งทางใบจะต้องเอาต้นกาฝากหรือต้นวัชพืชที่เลื้อยขึ้นต้นปาล์มเอาออกด้วย เพื่อทำความสะอาดต้นปาล์มไปในตัว และหลังจากตัดแต่งเสร็จจะใช้คราดทำความสะอาดวงโคนในรัศมีประมาณ 2 เมตร เพื่อให้สะดวกในการเข้าไปเก็บผลปาล์มร่วง และสะดวกในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานด้วย

👉ปาล์มแต่ละช่วงอายุมีความถี่ในการตัดแต่งทางใบไม่เท่ากัน

สำหรับปาล์มที่มีอายุน้อยกว่า 10 ปี ควรตัดแต่งทางใบจะทำทุกๆ 9 เดือน ส่วนปาล์มที่มีอายุมากกว่า 10 ปี แนะนำให้ตัดแต่งทุก 6 เดือน เพื่อให้เห็นทะลายที่สุกชัดเจนเนื่องจากว่าปาล์มอายุมากขึ้นต้นจะยิ่งสูง การตัดแต่งทางใบให้เรียบร้อยจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมองเห็นทะลายได้ชัดและเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มได้ง่าย

 

👉อุปกรณ์สำหรับแต่งทางปาล์มในแต่ละช่วงอายุ

สำหรับต้นปาล์มที่มีความสูงน้อยกว่า 4 เมตร จะใช้เสียมในการตัดแต่ง แต่ถ้าต้นปาล์มมีความสูงกว่า 4 เมตร จะใช้เคียวในการตัดแต่ง เพราะเคียวจะมีใบมีดยาว มีความโค้ง แล้วใช้ส่วนโค้งแหลมสอดเข้าไปตัดทางใบให้ถึงโคนทางใบ

 

ส่วนต้นปาล์มที่มีอายุ 3-4 ปี ไม่แนะนำให้ตัดทางใบออก ควรรักษาใบไว้เพื่อการสังเคราะห์แสง เพื่อดึงอาหารสำหรับบำรุงต้นก่อน แต่ถ้าต้องการจะตัดแนะนำให้ตัดเฉพาะทางใบแห้งที่อยู่ข้างล่างสุดออกได้เท่านั้น 

ปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้วไว้ทางใบใต้ทะลายประมาณ 2 ทาง

👉สวนไทยอุตสาหกรรมมีการวางทางใบ 2 แบบ

ทางใบปาล์มที่ตัดลงมานั้นจะมีธาตุอาหารหลงเหลืออยู่ประมาณ 30% ก็คือปุ๋ยที่ใส่ให้กับต้นปาล์มน้ำมัน ดังนั้นเพื่อให้เราได้ประโยชน์จากปุ๋ยอย่างสูงสุดจึงนำมาวางเป็นกองทางเพื่อให้ย่อยสลายกลายเป็นอินทรียวัตถุลงสู่ดินให้ต้นปาล์มนำไปใช้ได้อีกครั้ง และแน่นอนว่ากองทางเหล่านี้ยังมีประโยชน์ในการป้องกันการกัดเซาะหน้าดินภายในสวนปาล์มไม่ให้ไหลไปกับน้ำอย่างง่ายดายด้วย

 

แผนผังวิธีวางกองทางแบบรูปตัว T

พื้นที่รอบวงโคนโล่ง เพื่อให้ทำงานได้สะดวก

วิธีจัดวางกองทางในโซนที่เป็นพื้นราบจะวางทางใบรูปตัวที (T) โดยนำโคนทางหรือด้านที่มีหนามวางชนกันไม่ให้กระจัดกระจาย และจัดให้ปลายทางใบไปอยู่ฝั่งทางเดินหรือวางทางรถเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน สำหรับโซนที่เป็นที่ลาดชัน หรือมีการวางระบบน้ำในสวนจะจัดเรียงทางใบขวางทางลาดชั้นนั้น เพื่อป้องการการชะล้างพังทลายของดิน

 

จะเห็นได้ว่าการตัดแต่งทางใบปาล์มน้ำมันและการสร้างกองทางในสวนปาล์มน้ำมันนั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมาก และปัจจุบันเกษตรกรหลายท่านเริ่มหันมาสร้างกองทางในสวนปาล์มมากขึ้น สำหรับท่านใดที่เริ่มสนใจเรื่องการวางกองทางก็สามารถนำวิธีของสวนไทยอุตสาหกรรมไปปรับใช้กันได้

.

ขอขอบคุณ

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 

โทรศัพท์ : 075-681-126

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม