ปาล์มน้ำมัน

[ปาล์มน้ำมัน][bsummary]

ยางพารา

[ยางพารา][bsummary]

เทคนิคจากสวน

[เทคนิคจากสวน][twocolumns]

NEWS

[News][bleft]

วิธีเลือกซื้อ พันธุ์ปาล์มน้ำมัน

สถานการณ์ความร้อนแรงของกระแสแห่ปลูกปาล์มน้ำมัน มีดัชนีชี้วัดจากต้นกล้าปาล์มน้ำมันขาดตลาดอย่างหนัก ในทุกค่ายทุกแบรนด์ และต้องจับจองกันล่วงหน้าแบบข้ามปี ซึ่งเป็นอย่างนี้มา 2 ปีแล้ว (2564-2565) และมีแนวโน้มว่าจะลากยาวไปปีหน้า 2566 ดังนั้นใครที่ไม่ได้วางแผนปลูกปาล์มล่วงหน้าสำหรับปีนี้ คงหาต้นกล้าได้ยาก และราคาสูงกว่าปกติแน่นอน 


แต่เรื่องที่ร้ายแรงกว่านั้นคือ มาตรฐานและคุณภาพของต้นกล้า ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการปลูกปาล์มน้ำมันให้ประสบความสำเร็จ เพราะปาล์มเป็นพืชอายุยืนเก็บผลผลิตนานกว่า 25 ปีขึ้นไป ผู้ปลูกปาล์มจำเป็นต้องให้ความสำคัญและพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่งหลักในการพิจารณาเลือกซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมันมีดังนี้

  

✅ 1. พิจารณาจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ หรือผู้ผลิตที่สามารถให้คำรับรองพันธุ์และหลักฐานใบเสร็จรับเงินจากการซื้อพันธุ์ได้

✅ 2. สอบถามข้อมูล ตรวจสอบแหล่งที่มาของพันธุ์ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากผู้ผลิต

✅ 3. เลือกซื้อปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอราจากแปลงเพาะขำที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร ตรวจรายชื่อแปลงเพาะชำจาก www.doa.go.th หรือสอบถามจากหน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตร

✅ 4. พันธุ์ปาล์มน้ำมันจากแหล่งผลิตที่มีมาตรฐาน ให้ผลผลิตดีกว่าพันธุ์ที่ไม่ทราบที่มา

✅ 5. เลือกพื้นที่ปลูกในเขตที่เหมาะสม โตยศึกษาข้อจำกัดของปาล์มน้ำมันก่อนจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้


 
คำแนะนำการคัดเลือกต้นกล้าปาล์มน้ำมัน

  • เลือกต้นกล้าที่มีอายุ 8-12 เดือนขึ้นไป
  • ต้นกล้าต้องมีลักษณะสมบูรณ์ แข็งแรง
  • ทรงต้น แผ่กว้างไม่สูงชะลูด
  • โคนต้นมีความอวบ สมบูรณ์แข็งแรง
  • ขอหนังสือสัญญาซื้อขาย และใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน

ที่มา : นวัตกรรมปาล์มน้ำมัน

ไม่มีความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยม